MOTIIVI

Motiivi-nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät

 

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki toimii yhteistyö-ja toteutuskumppanina Motiivi -hankkeessa (2017-2019), jossa kehitetään toimintamalleja, jotka tukisivat työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia 16-29-vuotiaita nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti realistisia, ammatillisia tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on tukea heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria näkemään elämänsä kokonaisuutena, tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä laatimaan realistisia suunnitelmia kohti koulutusta ja työtä sekä toimimaan tavoitteiden suuntaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen. Tavoitteena on tukea nuoria löytämään vastaukset kysymyksiin: kuka minä olen, mitä minä osaan ja mihin minä pystyn.

Lisäksi hankkeessa pyritään kehittämään nuorten työpajojen, maahanmuuttajajärjestöjen ja Ohjaamojen kokonaisvaltaisia, tulevaisuustyöskentelyyn liittyviä toimintamalleja vastaamaan entistä paremmin e.m. tavoitteisiin. Ristipölytyksen tuella syntyvät toimintamallit vahvistavat ammattilaisten mahdollisuuksia tukea nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja työelämävalmiuksia.

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n vastuu-alueena on kehittää maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen toimintamalli maahanmuuttajataustaisten nuorten työelämävalmiuksia vahvistavan, tavoitteellisen ryhmätoiminnan käynnistämiseen järjestöissä.

Hankkeen toteuttavat R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Stadin Ammattiopiston nuorten työpajojen, Ohjaamo Kouvolan ja Ohjaamo Keski-Suomen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Setlementtiliiton kanssa.

Motiivi-hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).