Aikaisemmat hankkeet

Järjestön ensimmäinen projekti pääkaupunkiseudulla asuville maahanmuuttajanuorille alkoi syksyllä 2004 Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Projekti kesti vuoden 2006 loppuun asti. Toiminnan aikana huomattiin että yhteiskunnan vaatimustaso nuorille oli kasvanut ja erityisesti maahanmuuttajanuorille räätälöityjen nuorten parissa toteutettavasta säännöllisestä ohjauksesta on entistä suurempi tarve, ja että lisätukitoimia tarvittaisiin.

Vuonna 2010 käynnistimme Info-ja palvelukeskus -projektin, jonka tarkoituksena oli tarjota matalan kynnyksen tukea vantaalaisille alle 25-vuotiaille työttömille maahanmuuttajanuorille, jotka tarvitsivat apua koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Vantaan kaupunki sekä ELY-keskus rahoittivat projektiamme, joka tuki ja valmensi maahanmuuttajanuoria opiskelu- ja työmahdollisuuksien löytämisessä vuosina 2010-2015.

Päihdeprojekti toteutettiin yhteistyössä Korson setlementtinuoret ry:n kanssa vuonna 2010. Hankkeen rahoittajana toimi Opetusministeriö.

Vuonna 2010 toteutimme Nuorten demokratiahankkeen yhteistyössä Korson setlementtinuoret ry:n , SSUF:n (Ruotsi) ja Birkårgenin (Ruotsi) kanssa.

R3 toimi yhteistyö- ja toteutuskumppanina Motiivi-hankkeessa (ESR 2017-2019). Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja, jotka tukevat työelämän ulkopuolella olevia 16-29 -vuotiaita nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti realistisia, ammatillisia tavoitteita. Erityistä huomiota toimintamallien kehittämisessä kiinnitettiin maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen, tasa-arvon toteutumiseen ja terveyskysymysten huomiointiin tulevaisuussuuntautuneessa ohjauksessa. Hankkeen toteuttivat R3, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja XAMK Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Stadin Ammattiopiston nuorten työpajojen ja Kouvolan Ohjaamon kanssa. Motiivi-hankkeessa tuotettiin opas Nuorten tulevaisuusohjaus – monta tietä tulevaan.

Vuonna 2017 yhdistys käynnisti aluehallintoviraston tukemana R3 Nuva-hankkeen, jossa kehitettiin maahanmuuttajataustaisten nuorten liikuntamahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa. Toiminnalla ehkäistiin myös radikalisoitumista ja jengiytymistä sekä edistettiin nuorten ja vanhempien välistä vuoropuhelua. Nuva-hanke jatkui vuoden 2020 alkupuolelle saakka. Sen pohjalta yhdistyksen toimintaan vakiintui myös vapaaehtoispohjalta järjestettyä liikuntatoimintaa.