Työpaikat

Avoimet työpaikat

Avoin työpaikka: sosiaaliohjaaja

Haemme R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n monikulttuuriseen työyhteisöömme R3 Action -toimintaan sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen aikavälille 1.9.2020–31.12.2020. 

Sosiaaliohjaajana teet tiivistä yhteistyötä työparinasi toimivan toisen sosiaaliohjaajan kanssa. Erityinen vastuualueesi on tytöille ja nuorille naisille suunnatun ryhmätoiminnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen. Osallistut myös muihin Action-toimintaa toteuttavan tiimin tehtäviin ja teet yhteistyötä järjestön muiden hankkeiden sekä vapaaehtoisten kanssa.

Sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluu:

-        ryhmätoiminnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen (erityisenä painopisteenä tyttöjen ja nuorten naisten toiminta)

-        parityö toisen sosiaaliohjaajan kanssa

-        nuorten yksilöohjaus ja -neuvonta elämänhallintaa koskevissa asioissa (mm. työnhaku, toisen ja kolmannen asteen koulutukseen hakeminen, oman talouden hallinta, asunto-ja tukiasiat).

-        nuorille suunnatun muun toiminnan ja tapahtumien suunnittelu

-        raportointi ja seuranta (mm. alkukartoitukset ja seuranta ohjaukseen hakeutuvien nuorten yksilöllisistä elämäntilanteista ja tuen tarpeista)

-        Muut R3 Action -toimintaa toteuttavan tiimin ja yhdistyksen yhteiset tehtävät, jotka sovitaan tarpeen sekä tehtävään valittavan henkilön oman osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta

Pätevyysvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtävään on soveltuva sosiaalialan korkeakoulututkinto (esim. sosionomin AMK-tutkinto). Vaihtoehtoisesti voit osoittaa pätevyyden myös loppuvaiheeseen asti suoritetuilla sosiaalialan korkeakouluopinnoilla ja/tai vähintään kahden vuoden työkokemuksella vastaavista tehtävistä. Arvostamme kokemusta nuoriso- ja maahanmuuttajatyöstä (erityisesti ohjaustyöstä sekä tytöille ja/tai naisille kohdennetusta työstä), hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, oma-aloitteista työotetta sekä kykyä toimia verkostoissa.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muun monipuolisen kielitaidon (erityisesti darin, farsin ja arabian kielissä) katsomme hakijalle merkittäväksi eduksi.

Työsuhde on määräaikainen (4 kk) ja osa-aikainen (30 tuntia/viikko). Työ tapahtuu pääasiallisesti arkisin mutta saattaa sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä. Palkka määräytyy yhdistyksen yleisen palkkatason sekä sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Työsuhde alkaa 1.9.2020 tai sen jälkeen mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Tehtävän toteutuminen saattaa olla riippuvainen koronavirustilanteen kehittymisestä Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Haku tehtävään: Lähetä hakemus ja ansioluettelo sähköpostiosoitteeseen kaarle.kurki@r3.fi. Kirjoita viestin otsikkoon ”Hakemus/sosiaaliohjaaja”.

Hakuaika tehtävään päättyy tiistaina 11.8.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Kaarle Kurki maanantaina 3.8 klo 10.00–13.00 sekä torstaina 6.8 klo 13.00–16.00, puh. 045 143 1799.

(Hakuilmoitus te-palveluiden avoimissa työpaikoissa,  täällä.)


Harjoittelu-ja työkokeilupaikat

R3 ottaa säännöllisesti harjoittelijoita ja työkokeilijoita avustamaan järjestön eri toiminnoissa ja projekteissa. Ilmoitamme avoimista harjoittelupaikoista tällä sivulla.