Motiivi

R3 toimi yhteistyö- ja toteutuskumppanina Motiivi-hankkeessa (ESR 2017-2019). Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja, jotka tukevat työelämän ulkopuolella olevia 16-29 -vuotiaita nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti realistisia, ammatillisia tavoitteita. Erityistä huomiota toimintamallien kehittämisessä kiinnitettiin maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen, tasa-arvon toteutumiseen ja terveyskysymysten huomiointiin tulevaisuussuuntautuneessa ohjauksessa. Hankkeen toteuttivat R3, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja XAMK Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Stadin Ammattiopiston nuorten työpajojen ja Kouvolan Ohjaamon kanssa. Motiivi-hankkeessa tuotettiin opas Nuorten tulevaisuusohjaus – monta tietä tulevaan.