Työ- ja harjoittelupaikat

Avoimet työpaikat

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry hakee R3 Action -toimintaan sosiaaliohjaajaa

Haemme R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n monikulttuuriseen työyhteisöömme R3 Action -toimintaan sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen aikavälille 1.9.2022–31.1.2023. Toiminnan rahoituksen varmistuessa työsuhde jatkuu 31.12.2023 saakka. Työpaikka sijaitsee R3:n toimintakeskuksessa Myyrmäessä juna-aseman läheisyydessä.

R3 Action on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää vantaalaisten ja lähialueiden 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten aktiivisuutta ja elämänhallintaa avoimen nuorisotilan, ryhmätoiminnan ja henkilökohtaisen ohjauksen keinoin. Toimintaamme tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

R3:n toiminta on avointa ja monikulttuurista. Mukaan ovat tervetulleita kaikki taustastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Sosiaaliohjaajana teet tiivistä yhteistyötä muun tiimin kanssa. Vastuualueenasi on toiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, neuvontatyö, verkostoyhteistyö sekä -tiedottaminen. Osallistut myös muihin Action-toimintaa toteuttavan tiimin tehtäviin ja teet yhteistyötä järjestön muiden hankkeiden sekä vapaaehtoisten kanssa.

Sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluu:

-       ryhmätoiminnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen

-       parityö toisen sosiaaliohjaajan kanssa

-       nuorten yksilöohjaus ja -neuvonta elämänhallintaa koskevissa asioissa (mm. työnhaku, koulutukseen hakeminen, oman talouden hallinta, asunto- ja tukiasiat).

-       nuorille suunnatun muun toiminnan ja tapahtumien suunnittelu

-       raportointi ja seuranta

-       yhteistyö eri verkostojen kanssa

-       tiedottaminen ja viestintä sosiaalisen median kanavissa

-       muut R3 Action -toimintaa toteuttavan tiimin ja yhdistyksen yhteiset tehtävät, jotka sovitaan tarpeen sekä tehtävään valittavan henkilön oman osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta

Pätevyysvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtävään on soveltuva sosiaalialan korkeakoulututkinto (esim. sosionomin AMK-tutkinto) tai työkokemuksella vastaavista tehtävistä (mielellään vähintään kahden vuoden ajan). Vaihtoehtoisesti voit osoittaa pätevyyden myös loppuvaiheeseen asti suoritetuilla sosiaalialan korkeakouluopinnoilla. Arvostamme kokemusta nuoriso- ja maahanmuuttajatyöstä (erityisesti ohjaustyöstä), hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, oma-aloitteista työotetta sekä kykyä toimia verkostoissa. Toivomme, että sinulla on kokemusta joistakin sähköisten työkalujen käytöstä (mm. Google Drive & kalenteri, Microsoft Teams) sekä tunnet ja hallitset sosiaalisen median kanavia.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muun monipuolisen kielitaidon (mm. darin, farsin, arabian ja/tai somalin kielessä) katsomme hakijalle merkittäväksi eduksi.

Työsuhde on määräaikainen ja kokoaikainen (37,5 tuntia/viikko). Työ tapahtuu pääasiallisesti arkisin, mutta saattaa toisinaan sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Palkka määräytyy yhdistyksen yleisen palkkatason sekä sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan (vaativuusryhmä 5).

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Haku tehtävään: Lähetä hakemus ja ansioluettelo sähköpostiosoitteeseen laura.vepsalainen@r3.fi. Kirjoita viestin otsikkoon ”Hakemus/sosiaaliohjaaja”.

Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 22.8.2022 tai heti sopivan hakijan löytyessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Laura Vepsäläinen tiistaina 16.8. klo 12.00–14.00 puh. 045 223 6410.