R3 Romaninuori

R3 Romani -hanke (2018-2021) on päättynyt.  

R3 Romaninuori-hankkeessa tuettiin romaninuorten yhteisöllisyyttä, koulutusmahdollisuuksia ja työelämäosallisuutta sekä edistettiin romanien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Hanke tarjosi  18–34 -vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville romaneille mielekästä vapaa-ajan tekemistä, tukea ja neuvontaa sekä kohtaamispaikkoja. Toimintamuotoja olivat muun muassa yksilö- ja ryhmäohjaus, nuorten illat, leirit ja retket, työpajat ja erilaiset tapahtumat sekä mentorointiohjelma. 

R3 kiittää hankkeen osallistujia, sidosryhmäläisiä ja yhteistyökumppaneita. Erityinen kiitos työntekijöille ja vapaaehtoisille!