R3 Nuva

Vuonna 2017 yhdistys käynnisti aluehallintoviraston tukemana R3 Nuva-hankkeen, jossa kehitettiin maahanmuuttajataustaisten nuorten liikuntamahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa. Toiminnalla ehkäistiin myös radikalisoitumista ja jengiytymistä sekä edistettiin nuorten ja vanhempien välistä vuoropuhelua. Nuva-hanke jatkui vuoden 2020 alkupuolelle saakka. Sen pohjalta yhdistyksen toimintaan vakiintui myös vapaaehtoispohjalta järjestettyä liikuntatoimintaa.