R3 - NUORISOTYÖTÄ JO VUODESTA 2003

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry on vuonna 2003 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää 14-29 -vuotiaiden maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten sekä maahanmuuttajien kanssa.

Yhdistyksen toiminta on avointa ja monikulttuurista, eli mukaan ovat tervetulleita kaikki nuoret taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja ja nuorille
  • ylläpitää 18-29 -vuotiaille nuorille tarkoitettua R3 Action -toimintakeskusta Myyrmäessä
  • toimii maahanmuuttajanuorten edunvalvojana
  • tekee aloitteita eri viranomaisille
  • järjestää nuorisotapahtumia
  • tekee partioita viikonloppuisin juna-asemilla
  • järjestää info- ja koulutustilaisuuksia sekä nuorille että vanhemmille

R3 on lyhenne yhdistyksen arvoista: respect, rights, responsibility. Vastuu, oikeudet ja velvollisuudet ovat yhteiselämän pelisääntöjä, jotka koskevat sekä nuoria että aikuisia.
 

YHDISTYKSEN PROJEKTIT

RAY:n rahoittama Nuorten Aktivoiva Toimintakeskus eli R3 Action! käynnistyi 2013. Tavoitteena on nuorten työllistymisen edellytysten parantaminen toimintakeskuksen toiminnan kautta. Avoimen nuorisotilatoiminnan lisäksi projektissa järjestetään ryhmätoimintaa ja annetaan henkilökohtaista ohjausta syrjäytymisvaarassa oleville vantaalaisnuorille.

R3 NuVa! - Nuorten liikunnan ja vapaa-ajan toiminnan kehittäminen -hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29 vuotiaat maahanmuuttajanuoret ja erityistä huomiota annetaan toisen sukupolven maahanmuuttajanuorille, jotka ovat vaarassa jengiytyä tai radikalisoitua. Projektin aikana toteutetaan liikunta- ja vapaa-aikatoimintoja ja tapahtumia, jotka edistävät monikulttuurisuutta.

AIKAISEMPIA HANKKEITA

Aloitimme syksyllä 2004 neuvontapalveluprojektin pääkaupunkiseudulla asuville maahanmuuttajanuorille Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Projekti kesti vuoteen 2006 loppuun. Olemme toiminnassamme nuorten parissa huomanneet, että yhteiskunnan vaatimustaso nuorille on ensimmäisen projektin jälkeen kasvanut entisestään ja erityisesti maahanmuuttajanuorille räätälöityjen nuorten parissa toteutettavasta säännöllisestä ohjauksesta on entistä suurempi tarve.

Vuonna 2010 käynnistimme Info- ja palvelukeskus- projektin, jonka tarkoituksena oli tarjota matalan kynnyksen tukea vantaalaisille alle 25-vuotiaille työttömille maahanmuuttajanuorille, jotka tarvitsivat apua koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Vantaan kaupunki sekä ELY-keskus rahoittivat 3-vuotista projektiamme, jonka avulla ohjattiin nuoria työhön ja koulutukseen yli tavoitteiden.

Päihdeprojekti toteutettiin yhteistyössä Korson setlementtinuorten ry:n kanssa vuonna 2010. Hankkeen rahoitti OPM

Vuonna 2010 toteutimme Nuorten demokratiahankkeen yhteistyössä Korson setlementtinuorten ry:n, SSUF:n (Ruotsi) ja Birkågardenin (Ruotsi) kanssa.

Uraauurtava R3 INFO! eli Nuorten Info- ja Palvelukeskus-hanke tuki ja valmensi 16–24-vuotiaita maahanmuuttajanuoria opiskelu- ja työmahdollisuuksien löytämisessä vuosina 2010-2015.