Muut

Järjestön ensimmäinen projekti pääkaupunkiseudulla asuville maahanmuuttajanuorille alkoi syksyllä 2004 Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Projekti kesti vuoden 2006 loppuun asti. Toiminnan aikana huomattiin että yhteiskunnan vaatimustaso nuorille oli kasvanut ja erityisesti maahanmuuttajanuorille räätälöityjen nuorten parissa toteutettavasta säännöllisestä ohjauksesta on entistä suurempi tarve, ja että lisätukitoimia tarvittaisiin.

Päihdeprojekti toteutettiin yhteistyössä Korson setlementtinuoret ry:n kanssa vuonna 2010. Hankkeen rahoittajana toimi Opetusministeriö.

Vuonna 2010 toteutimme Nuorten demokratiahankkeen yhteistyössä Korson setlementtinuoret ry:n , SSUF:n (Ruotsi) ja Birkårgenin (Ruotsi) kanssa.